Specializace advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr

Právo nemovitostí

 • komplexní příprava dokumentace pro koupě a prodeje nemovitostí, včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem
 • nájmy bytů včetně komplexního právního poradenství
 • nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor a celých nemovitostí
 • restituční nároky, zastupování klientů v restitučních soudních sporech
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem

Právo telekomunikací a elektronických komunikací

 • poradenství ve věci smluvní dokumentace poskytovatele služeb elektronických komunikací ve vztahu ke koncovým uživatelům
 • právní poradenství ve věci výstavby a užívání komunikační sítě a infrastruktury
 • zastoupení v řízení před Českým telekomunikačním úřadem
 • poradenství v rámci zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon o elektronických komunikacích)

Pohledávky, vymáhání pohledávek

Bližší informace k oblasti vymáhání pohledávek naleznete na našich webových stránkách Vymozeno.cz.

 • komplexní vymáhání pohledávek včetně pohledávek ze směnek u soudů a v rozhodčím řízení, jakož i při následné exekuci
 • přímé rozhodování sporů advokátkou Mgr. Michaelou Rotterovou coby rozhodcem, na základě rozhodčí doložky (doporučené znění rozhodčí doložky viz odkaz Ke stažení)
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení a v likvidaci
 • uplatnění zajišťovacích instrumentů, jednání s dlužníky
 • uvedení vnitrofiremních dokumentů do stavu umožňujícího maximální vymahatelnost pohledávek
 • zkušenosti s řešením speciálních typů pohledávek z titulu nároků společenství vlastníků jednotek, přepravních smluv, regulačních poplatků, služeb elektronických komunikací atd.

Insolvenční řízení

 • výkon funkce insolvenčního správce
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • sepis návrhů na prohlášení konkursu
 • incidenční žaloby
 • poradenství podnikatelským subjektům ve věci hrozící či probíhající insolvence

Řízení před soudy a dalšími orgány státní správy

 • obchodní spory
 • civilní spory
 • rodinné spory a nesporná řízení
 • pracovněprávní spory
 • nároky proti státu
 • rozhodčí řízení, zejména dle pravidel Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR
 • řízení před katastrálními úřady
 • řízení před živnostenskými úřady

Právo obchodních společnosti a družstev

 • zakládání obchodních společností a družstev včetně nabídky ready-made společností
 • změny v obchodních společnostech a družstvech, zvyšování a snižování základního kapitálu
 • likvidace společností a družstev
 • řízení společností a družstev, zasedání představenstev, valné hromady a členských schůzí
 • fúze, rozdělení, převody jmění a ostatní korporátní změny
 • zakládání společností ve Velké Británii

Pracovní právo

 • komplexní příprava pracovně-právní dokumentace
 • odpovědnostní vztahy zaměstnanců
 • spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Rodinné právo

 • rozvod, zejména tzv. nesporný rozvod
 • vypořádání majetku – společného jmění manželů – dohodou i v řízení před soudem
 • řešení poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné, vymáhání výživného, úprava styku rodičů s dětmi)

Závazkové právo, smlouvy

 • sepis pojmenovaných i nepojmenovaných smluv obchodněprávních
 • sepis pojmenovaných i nepojmenovaných smluv občanskoprávních
 • sepis smluv a dohod v oblasti pracovněprávní

Trestní řízení

 • trestní obhajoba
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení

Veřejné zakázky

 • poradenství pro zadavatele a uchazeče o veřejnou zakázku
 • zastoupení uchazečů o veřejnou zakázku v řízení před zadavatelem, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudem
 • zastoupení zadavatelů veřejných zakázek v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudem

Vymáhání pohledávek

Jsme specialisté na vymáhání pohledávek. Naši odměnu za vymáhání platí Váš dlužník. Chcete vědět víc? Podívejte se na náš web Vymozeno.cz.

Advokátní kancelář Brno

Brno | Údolní 65 | 602 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Advokátní kancelář Praha

Praha 10 | Slapská 2115/1 | 100 00

tel.: +420 606 874 533
info@akkrm.cz

Naši advokáti

Jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy. Napište nám nebo zavolejte.

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát
Mgr. Michaela Rotterová, advokát
JUDr. Vojtěch Mádr, advokát

Informace pro spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele jsou ke stažení zde.

Informace o zpracování osobních údajů jsou ke stažení zde.

Zajišťujeme veškeré služby spojené s převody nemovitostí. Jsme také specialisté na insolvenční právo, oddlužení a osobní bankroty.