Odměna

Právní služby – odměna

 

Cenu poskytovaných právních služeb nebo způsob jejího určení sjednává advokát s klientem vždy předem. Cena se odvíjí jednak od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak časového, tak i od hodnoty projednávané věci.

Právní služby poskytuje advokát převážně na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž pro stanovení výše této odměny je hlavním vodítkem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Poradenská činnost nebo záležitost, kterou z povahy věci nelze ocenit jinak, je otaxována zpravidla v hodinové sazbě 2.000,- Kč až 3.000,- Kč + DPH za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně snížena; při použití cizího jazyka, cizího práva nebo u komplikované věci může být hodinová sazba poradenství naopak zvýšena.

V případě dlouhodobější spolupráce je pravidlem sjednání konkrétní hodinové ceny nebo předem stanovené paušální odměny za poskytování právních služeb.

V oblasti vymáhání pohledávek nabízíme velmi zajímavý systém umožňující efektivní a finančně nenáročné vedení soudního či rozhodčího řízení bez nutnosti investice vysokých částek za právní služby. Odměna za právní služby je v těchto případech odvislá od výsledku věci a je z velké části hrazena z peněz vymožených od dlužníka nad rámec vymáhané jistiny.

K ceně právní služby je vždy připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

V případě zájmu o právní služby nás můžete kdykoliv kontaktovat.