Oddlužení neboli osobní bankrot

Oddlužení neboli osobní bankrot

Zpracování návrhu na oddlužení od profesionálů

Jste v dluzích a hledáte profesionální pomoc s oddlužením? Jsme insolvenční správci s dlouholetou praxí, kteří spravují více než 800 případů oddlužení. Nabízíme komplexní zpracování návrhů na oddlužení, které mají reálnou šanci na úspěch a umožní Vám vyřešit všechny Vaše dluhy. Náklady na sepis insolvenčního návrhu nemusíte platit předem, budou uhrazeny až v případě úspěšného povolení oddlužení z Vašich srážek z příjmu.
 

Průběh oddlužení

Podstata oddlužení je, že se z Vašich příjmů po dobu trvání oddlužení budou provádět srážky v zákonné výši. Pokud splníte všechny podmínky, soud Vás na konci oddlužení osvobodí od placení zbytku dluhů, včetně těch, které si za Vámi věřitelé nepřihlásili. Dluhy z podnikání již nejsou překážkou oddlužení. Oddlužení je možné i v případě, že vlastníte nemovitost, ale v těchto případech je třeba zvýšené pozornosti.

Z Vašeho příjmu se bude provádět zákonná srážka, kterou si můžete vypočítat na webu https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/. V odůvodněných případech můžete požádat soud o nižší než zákonnou srážku.

Minimální splátka pro oddlužení je přibližně 2.300,- Kč (tato částka se dále navyšuje o výživné, pokud jej platíte), ale v případě, že z Vašeho příjmu nelze strhávat ani minimální splátku, je možné příjem zvýšit darovací smlouvou s rodinou nebo přáteli.

Základní doba trvání oddlužení je pět let. Můžete se oddlužit ve zkrácené době tří let, pokud jste starobní nebo invalidní důchodce ve II. a III. stupni invalidity, nebo pokud za tři roky zaplatíte alespoň 60 % svých nepodřízených dluhů. Oddlužení může také kdykoliv skončit, pokud zaplatíte všechny své dluhy.

Mezi hlavní výhody oddlužení patří:

 • Během oddlužení se neprovádějí exekuce, insolvenční správce je tedy vůči Vám i Vašemu zaměstnavateli Vaším jediným partnerem pro řešení dluhů
 • Během oddlužení dochází k zastavení růstu vašich dluhů (úroky, smluvní pokuty a poplatky se již nezvyšují)
 • Insolvenční správce se postará o veškerou komunikaci s věřiteli
 • Pokud splníte všechny podmínky během trvání oddlužení, zbytek vašich dluhů vám bude odpuštěn
 • Oddlužení vyřeší všechny vaše dluhy, včetně těch, o kterých možná nevíte
 • Odměna insolvenčního správce při zpeněžení vašeho majetku je nižší než odměna exekutora, takže zůstane více peněz na úhradu vašich dluhů nebo pro vás.

 

Nezávazná konzultace a potřebné dokumenty

Pro zahájení celého procesu nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 606 874 533, e-mailem na adrese rotterova@akkrm.cz, nebo se můžete objednat na nezávaznou bezplatnou schůzku. Schůzka se může konat v Brně, Olomouci nebo Pelhřimově (kontakty a adresy naleznete na konci článku).

Pokud je pro vás oddlužení reálné, zajistíme pro vás zpracování návrhu včetně všech příloh a vyřešíme i případné doplnění návrhu na oddlužení podle požadavků soudu. Samozřejmostí je i to, že vám vysvětlíme, jak oddlužení funguje.

Pro sepis návrhu na oddlužení potřebujeme dokumenty uvedené níže – vše stačí v kopii:

 • Doklady od dvou závazků, které jsou po splatnosti déle než 30 dnů – vezměte s sebou doklady týkající se vašich dluhů (i když nemusí být kompletní),
 • doklady o zaměstnání / pobíraném důchodu nebo dávkách – vezměte s sebou pracovní smlouvu a aktuální mzdový výměr, nebo aktuální výměr pro jiný příjem (důchod, sociální dávky, rodičovská dovolená atd.),
 • doklady o výši vašich příjmů za posledních 12 měsíců (výplatní pásky, nebo potvrzení od zaměstnavatele, ústřižky z vyplaceného důchodu atd.),
 • doklady o vyživovaných osobách (oddací list, rodné listy dětí, rozsudek o stanovení výživného atd.),
 • údaje o případných nemovitostech nebo jiném cenném majetku,
 • aktuální výpis z trestního rejstříku.

Pokud jste manželé, je zpravidla vhodné, abyste podali společný návrh na oddlužení.

 

Cena našich služeb

Cena našich služeb za sepis insolvenčního návrhu je 4.000,- Kč + DPH pro jednotlivce a 6.000,- Kč + DPH pro manžele (DPH 21 %). Náklady na sepis návrhu neplatíte, ale přihlásíme je do vašeho insolvenčního řízení, kde budou uhrazeny insolvenčním správcem ze stržených peněz v insolvenčním řízení.

 

Kontaktní údaje

Pro prvotní nezávaznou konzultaci je nejlepší nás kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 606 874 533, nebo e-mailem na adrese rotterova@akkrm.cz. Osobní schůzky lze uskutečnit na následujících pobočkách, vždy po předchozí dohodě.

Osobní schůzky lze uskutečnit na následujících pobočkách, vždy po předchozí dohodě.

Brno, Údolní 65 (odkaz na mapu)
úřední hodiny: pondělí – pátek

Olomouc, tř. Spojenců 716/22 (odkaz na mapu)
úřední hodiny: úterý 9 – 15

Pelhřimov, Tylova 837 (odkaz na mapu)
úřední hodiny: pátek 9 – 13