Advokáti

Advokáti a členové týmu kanceláře

 

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát a insolvenční správce

JUDr. Bohumíra KestlováE-mail: kestlova@akkrm.cz
Tel: +420 603 256 446
ID DS advokát: 6yv5fqn
ID DS insolvenční správce: 4wdx4p5
Ev. č. ČAK: 3137

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se specializuje na oblast práva družstevního a práva obchodních společností, kde působí i ve funkci likvidátorky. Zejména v posledních letech se intenzivně věnuje výkonu funkce insolvenčního správce, kde se zaměřuje jak na problematiku konkurzů, tak i oddlužení fyzických osob. Dále poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí, práva bytového a práva pracovního. Má zkušenosti v oblasti transformace zemědělských družstev.

Mgr. Michaela Rotterová,advokát a insolvenční správce

Mgr. Michaela RotterováE-mail: rotterova@akkrm.cz
Tel: +420 606 874 533
ID DS advokát: m73zmpp
ID DS insolvenční správce: cwxycye
Ev. č. ČAK: 11465

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Michaela Rotterová, advokát, vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2002 absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě univerzity v Utrechtu, Holandsko. Její hlavní advokátní specializace zahrnuje oblast sporných řízení obchodněprávních i občanskoprávních, včetně řízení před rozhodčími soudy. Dále poskytuje právní služby v oblasti  práva směnečného a šekového, práva nemovitostí, kde dlouhodobě poskytuje komplexní poradenství a přípravu smluvních dokumentů pro realitní kanceláře a v neposlední řadě i práva rodinného. Má také dlouhodobé zkušenosti v oblasti práva IT. Působí též jako rozhodce (doporučené znění rozhodčí doložky viz odkaz Ke stažení) a insolvenční správce. Hovoří anglicky.

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát a insolvenční správce

JUDr. Vojtěch MádrE-mail: madr@akkrm.cz
Tel: +420 736 631 587
ID DS advokát: dc4q2fb
ID DS insolvenční správce: 6t9yvpi
Ev. č. ČAK: 14760

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát, absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr.). Studoval také na Univerzitě v Kodani, Dánsko, přičemž v rámci zahraničního studia získal znalosti v oblasti práva severských obchodních společností, corporate governance a řešení právních sporů včetně arbitráže a mediace. V advokátní kanceláři se zaměřuje na oblast sporné agendy, práva elektronických komunikací se specializací na právo výstavby a užívání optických telekomunikačních sítí, práva obchodních společností včetně korporátních přeměn, mezinárodního i vnitrostátního přepravního práva a práva veřejných zakázek. Působí též jako insolvenční správce. Hovoří anglicky.

Mgr. Eva Theimerová, spolupracující advokátka

etE-mail: theimerova@akkrm.cz
Tel: +420 775 719 364
Ev. č. ČAK: 16557

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Eva Theimerová, advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své praxi se dlouhodobě specializuje na oblast vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodněprávních vztahů a na oblast směnečného práva. Právní pomoc dále poskytuje v oblasti trestního práva, rodinného práva (zejména problematiky rozvodů), pracovního práva a v neposlední řadě se zajímá také o právo nemovitostí. Advokacii vykonává jako samostatná advokátka trvale spolupracující s advokátní kanceláří Kestlová, Rotterová & Mádr.

Mgr. Lucie Knollová, spolupracující advokátka

etE-mail: knollova@akkrm.cz
Tel: +420 734 755 427
Ev. č. ČAK: 17057

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Lucie Knollová, spolupracující advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své dosavadní praxi se dlouhodobě zabývá problematikou v oblasti práva nemovitostí, pozemkového práva, vodního práva, přípravou obchodněprávních a občanskoprávních smluvních dokumentů. Dále má zkušenosti v oblasti stavebního práva, veřejných zakázek, pracovního práva a práva elektronických komunikací.

Mgr. Martin Šenkýř, advokátní koncipient

msE-mail: senkyr@akkrm.cz
Tel: +420 777 708 369

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Martin Šenkýř, advokátní koncipient, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se zaměřuje na insolvenční právo, a to jak ve věcech práva konkurzního, tak i při oddluženích fyzických osob. Právní služby poskytuje dále též v oblasti práva obchodních smluvních vztahů, práva obchodních společností, likvidací, právních vztahů s mezinárodním prvkem a sporné agendy. Hovoří anglicky.

Mgr. Petra Hudečková, advokátní koncipientka

jpE-mail: hudeckova@akkrm.cz
Tel: +420 730 897 129

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Petra Hudečková, advokátní koncipientka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se dlouhodobě zaměřuje především na právo insolvenční se specializací na konkurz a problematiku související se zpeněžováním majetkové podstaty. Právní služby poskytuje také v oblasti sporné agendy, vymáhání pohledávek a právních vztahů souvisejících se společenstvím vlastníků jednotek. Dále se aktivně věnuje dějinám státu a práva. Hovoří anglicky.

Tomáš Potoczný, advokátní praktikant

jpE-mail: potoczny@akkrm.cz

Zkušenosti a právní zaměření:

Tomáš Potoczný, advokátní praktikant, je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se zaměřuje především na právo insolvenční a oblast vymáhání pohledávek. Dále se zajímá o právo v obchodních smluvních vztazích. Hovoří anglicky.

David Sliwka, advokátní praktikant

jpE-mail: sliwka@akkrm.cz

Zkušenosti a právní zaměření:

David Sliwka, advokátní praktikant, je studentem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se zaměřuje především na oblast vymáhání pohledávek a dále se též věnuje insolvenčnímu právu. Aktivně se zajímá o problematiku pracovního práva. Hovoří anglicky.

Marcela Kočová, vedoucí kanceláře

mkE-mail: kancelar@akkrm.cz
Tel: +420 731 485 431

Marcela Kočová pracuje v advokátní kanceláři od roku 2011. Poskytuje komplexní administrativní zázemí advokátům i ostatním členům týmu a zajišťuje vedení mimoprávní agendy.