Advokáti

Advokáti a členové týmu kanceláře

 

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát a insolvenční správce

JUDr. Bohumíra KestlováE-mail: kestlova@akkrm.cz
Tel: +420 603 256 446
ID DS advokát: 6yv5fqn
ID DS insolvenční správce: 4wdx4p5
Ev. č. ČAK: 3137

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se specializuje na oblast práva družstevního a práva obchodních společností, kde působí i ve funkci likvidátorky. Zejména v posledních letech se intenzivně věnuje výkonu funkce insolvenčního správce, kde se zaměřuje jak na problematiku konkurzů, tak i oddlužení fyzických osob. Dále poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí, práva bytového a práva pracovního. Má zkušenosti v oblasti transformace zemědělských družstev.

Mgr. Michaela Rotterová,advokát a insolvenční správce

Mgr. Michaela RotterováE-mail: rotterova@akkrm.cz
Tel: +420 606 874 533
ID DS advokát: m73zmpp
ID DS insolvenční správce: cwxycye
Ev. č. ČAK: 11465

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Michaela Rotterová, advokát, vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2002 absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě univerzity v Utrechtu, Holandsko. Její hlavní advokátní specializace zahrnuje oblast sporných řízení obchodněprávních i občanskoprávních, včetně řízení před rozhodčími soudy. Dále poskytuje právní služby v oblasti  práva směnečného a šekového, práva nemovitostí, kde dlouhodobě poskytuje komplexní poradenství a přípravu smluvních dokumentů pro realitní kanceláře a v neposlední řadě i práva rodinného. Má také dlouhodobé zkušenosti v oblasti práva IT. Působí též jako rozhodce (doporučené znění rozhodčí doložky viz odkaz Ke stažení) a insolvenční správce. Hovoří anglicky.

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát a insolvenční správce

JUDr. Vojtěch MádrE-mail: madr@akkrm.cz
Tel: +420 736 631 587
ID DS advokát: dc4q2fb
ID DS insolvenční správce: 6t9yvpi
Ev. č. ČAK: 14760

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát, absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr.). Studoval také na Univerzitě v Kodani, Dánsko, přičemž v rámci zahraničního studia získal znalosti v oblasti práva severských obchodních společností, corporate governance a řešení právních sporů včetně arbitráže a mediace. V advokátní kanceláři se zaměřuje na oblast sporné agendy, práva elektronických komunikací se specializací na právo výstavby a užívání optických telekomunikačních sítí, práva obchodních společností včetně korporátních přeměn, mezinárodního i vnitrostátního přepravního práva a práva veřejných zakázek. Působí též jako insolvenční správce. Hovoří anglicky.

Mgr. Eva Wolfová, spolupracující advokátka

etE-mail: wolfova@akkrm.cz
Tel: +420 775 719 364
Ev. č. ČAK: 16557

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Eva Wolfová, advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své praxi se dlouhodobě specializuje na oblast vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodněprávních vztahů a na oblast směnečného práva. Právní pomoc dále poskytuje v oblasti trestního práva, rodinného práva (zejména problematiky rozvodů), pracovního práva a v neposlední řadě se zajímá také o právo nemovitostí. Advokacii vykonává jako samostatná advokátka trvale spolupracující s advokátní kanceláří Kestlová, Rotterová & Mádr.

Mgr. Lucie Knollová, spolupracující advokátka

etE-mail: knollova@akkrm.cz
Tel: +420 734 755 427
Ev. č. ČAK: 17057

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Lucie Knollová, spolupracující advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své dosavadní praxi se dlouhodobě zabývá problematikou v oblasti práva nemovitostí, pozemkového práva, vodního práva, přípravou obchodněprávních a občanskoprávních smluvních dokumentů. Dále má zkušenosti v oblasti stavebního práva, veřejných zakázek, pracovního práva a práva elektronických komunikací.

Mgr. Petra Hudečková, advokát a insolvenční správce

jpE-mail: hudeckova@akkrm.cz
Tel: +420 730 897 129
Ev. č. ČAK: 18578

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Petra Hudečková, advokát, absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se dlouhodobě zaměřuje především na právo insolvenční a zastupování věřitelů, dlužníků i dalších osob zúčastněných na insolvenčním řízení (při uplatňování vlastnických práv k majetku sepsanému v majetkové podstatě, v incidenčních sporech atd.). Právní služby poskytuje také v oblasti sporné agendy, vymáhání pohledávek, práva rodinného a právních vztahů souvisejících se společenstvím vlastníků jednotek. Funkci insolvenčního správce vykonává coby ohlášený společník v rámci společnosti AKKRM insolvence, v.o.s. Hovoří anglicky.

Mgr. Andrea Nedůchalová, advokátní koncipientka

Andrea NedůchalováE-mail: neduchalova@akkrm.cz
Tel: +420 604 632 511

Mgr. Andrea Nedůchalová, advokátní koncipientka, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V naší advokátní kanceláři se zaměřuje především na právo insolvenční, ale zabývá se i dalšími oblastmi práva, zejména vymáháním pohledávek. V rámci insolvenčního práva má praxi jak s oddlužením fyzických osob, tak i s problematikou práva konkurzního.

Mgr. Dagmar Straňáková, advokátní koncipientka

Dagmar StraňákováE-mail: stranakova@akkrm.cz
Tel: +420 604 672 785

Mgr. Dagmar Straňáková, advokátní koncipientka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se zaměřuje na vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Právní služby poskytuje také v oblasti práva správního a rodinného. Hovoří německy a anglicky.

 

Marcela Kočová, vedoucí kanceláře

mkE-mail: kancelar@akkrm.cz
Tel: +420 731 485 431

Marcela Kočová pracuje v advokátní kanceláři od roku 2011. Poskytuje komplexní administrativní zázemí advokátům i ostatním členům týmu a zajišťuje vedení mimoprávní agendy.

 
 
 

Šárka Hrdličková, asistentka insolvenčních správců

Šárka HrdličkováE-mail: hrdlickova@akkrm.cz
Tel: +420 730 890 127

Šárka Hrdličková pracuje v advokátní kanceláři od roku 2018 a zajišťuje administrativní podporu insolvenčním správcům.