Advokáti

Advokáti a členové týmu kanceláře

 

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát a insolvenční správce

JUDr. Bohumíra KestlováE-mail: kestlova@akkrm.cz
Tel: +420 603 256 446
ID DS advokát: 6yv5fqn
ID DS insolvenční správce: 4wdx4p5
Ev. č. ČAK: 3137

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Bohumíra Kestlová, advokát, je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se specializuje na oblast práva družstevního a práva obchodních společností, kde působí i ve funkci likvidátorky. Zejména v posledních letech se intenzivně věnuje výkonu funkce insolvenčního správce, kde se zaměřuje jak na problematiku konkurzů, tak i oddlužení fyzických osob. Dále poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí, práva bytového a práva pracovního. Má zkušenosti v oblasti transformace zemědělských družstev.

Mgr. Michaela Rotterová,advokát a insolvenční správce

Mgr. Michaela RotterováE-mail: rotterova@akkrm.cz
Tel: +420 606 874 533
ID DS advokát: m73zmpp
ID DS insolvenční správce: cwxycye
Ev. č. ČAK: 11465

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Michaela Rotterová, advokát, vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2002 absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě univerzity v Utrechtu, Holandsko. Její hlavní advokátní specializace zahrnuje oblast sporných řízení obchodněprávních i občanskoprávních, včetně řízení před rozhodčími soudy. Dále poskytuje právní služby v oblasti  práva směnečného a šekového, práva nemovitostí, kde dlouhodobě poskytuje komplexní poradenství a přípravu smluvních dokumentů pro realitní kanceláře a v neposlední řadě i práva rodinného. Má také dlouhodobé zkušenosti v oblasti práva IT. Působí též jako rozhodce (doporučené znění rozhodčí doložky viz odkaz Ke stažení) a insolvenční správce. Hovoří anglicky.

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát a insolvenční správce

JUDr. Vojtěch MádrE-mail: madr@akkrm.cz
Tel: +420 736 631 587
ID DS advokát: dc4q2fb
ID DS insolvenční správce: 6t9yvpi
Ev. č. ČAK: 14760

Zkušenosti a právní zaměření:

JUDr. Vojtěch Mádr, advokát, absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr.). Studoval také na Univerzitě v Kodani, Dánsko, přičemž v rámci zahraničního studia získal znalosti v oblasti práva severských obchodních společností, corporate governance a řešení právních sporů včetně arbitráže a mediace. V advokátní kanceláři se zaměřuje na oblast sporné agendy, práva elektronických komunikací se specializací na právo výstavby a užívání optických telekomunikačních sítí, práva obchodních společností včetně korporátních přeměn, mezinárodního i vnitrostátního přepravního práva. Působí též jako insolvenční správce. Hovoří anglicky.

Mgr. Lucie Knollová, spolupracující advokátka

etE-mail: knollova@akkrm.cz
Tel: +420 734 755 427
Ev. č. ČAK: 17057

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Lucie Knollová, spolupracující advokátka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své dosavadní praxi se dlouhodobě zabývá problematikou v oblasti práva nemovitostí, pozemkového práva, vodního práva, přípravou obchodněprávních a občanskoprávních smluvních dokumentů. Dále má zkušenosti v oblasti stavebního práva, veřejných zakázek, pracovního práva a práva elektronických komunikací.

Mgr. Petra Koutná, advokát a insolvenční správce

jpE-mail: koutna@akkrm.cz
Tel: +420 730 897 129
Ev. č. ČAK: 18578

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Petra Koutná, advokát, absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři se dlouhodobě zaměřuje především na právo insolvenční a zastupování věřitelů, dlužníků i dalších osob zúčastněných na insolvenčním řízení (při uplatňování vlastnických práv k majetku sepsanému v majetkové podstatě, v incidenčních sporech atd.). Právní služby poskytuje také v oblasti sporné agendy, vymáhání pohledávek, práva rodinného a právních vztahů souvisejících se společenstvím vlastníků jednotek. Funkci insolvenčního správce vykonává coby ohlášený společník v rámci společnosti AKKRM insolvence, v.o.s. Hovoří anglicky.

Mgr. Alena Bláhová, právník

E-mail: blahova@akkrm.cz
Tel: +420 777 708 369

Zkušenosti a právní zaměření:

Mgr. Alena Bláhová je absolventkou magisterského studijního programu Právo a právní věda Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Praxi v oblasti insolvenčního práva nabyla po ukončení studia jako asistentka soudce a vyšší soudní úřednice Krajského soudu v Brně od roku 2007 do roku 2022. Ve společnosti AKKRM insolvence v.o.s. působí od roku 2022 jako právník zajišťující podporu insolvenčním správcům.

Mgr. Anna Zavadilová, advokátní koncipientka

E-mail: zavadilova@akkrm.cz
Tel: +420 739 251 227

Mgr. Anna Zavadilová, advokátní koncipientka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia vykonávala odbornou praxi v advokacii a na Vrchním soudu v Olomouci. Po ukončení studia působila v advokacii, v advokátní kanceláři působí od roku 2021. V advokátní kanceláři se zaměřuje na vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodněprávních vztahů, právní služby poskytuje také v oblasti práva trestního, správního a rodinného.

Mgr. Michaela Lacinová, advokátní koncipientka

E-mail: lacinova@akkrm.cz
Tel: +420 604 632 511

Mgr. Michaela Lacinová, advokátní koncipientka, je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři, kde působí od roku 2019, se zaměřuje zejména na právo insolvenční a likvidace společností. V rámci insolvenčního práva má zkušenosti jak s oddlužením fyzických osob, tak i s problematikou konkurzů.

Mgr. Jakub Vykypěl, advokátní koncipient

E-mail: vykypel@akkrm.cz
Tel: +420 604 672 785

Mgr. Jakub Vykypěl, advokátní koncipient, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia získal praktické zkušenosti při praxi v advokacii a absolvoval také stáž na Městském státním zastupitelství v Brně. V advokátní kanceláři se zaměřuje především na oblast vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Právní služby poskytuje rovněž v oblasti práva trestního a rodinného.

Mgr. Vojtěch Vašíček, advokátní koncipient

E-mail: vasicek@akkrm.cz
Tel: +420 730 177 783

Mgr. Vojtěch Vašíček, advokátní koncipient, je absolventem Právnické fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií vykonával praxi v advokacii a na Nejvyšším soudě ČR. V rámci programu Erasmus+ studoval pod dobu jednoho semestru také na právnické fakultě Mykolo Romerio universitetas v Litvě, kde se věnoval mezinárodnímu právu soukromému a mimosoudnímu řešení sporů. V advokátní kanceláři se zaměřuje především na insolvenční řízení, dále pak na trestní právo a právo obchodních společností. Hovoří anglicky.

Bc. Martina Habrdová

E-mail: habrdova@akkrm.cz
Tel: +420 734 308 895

Bc. Martina Habrdová je studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři působí od roku 2019 na pozici advokátní praktikant. Rovněž získává praxi v oblasti insolvenčního práva u insolvenčních správců.

Marcela Kočová, vedoucí kanceláře

mkE-mail: kancelar@akkrm.cz
Tel: +420 731 485 431

Marcela Kočová pracuje v advokátní kanceláři od roku 2011. Poskytuje komplexní administrativní zázemí advokátům i ostatním členům týmu a zajišťuje vedení mimoprávní agendy.

 
 
 

Šárka Hrdličková, asistentka insolvenčních správců

Šárka HrdličkováE-mail: hrdlickova@akkrm.cz
Tel: +420 730 890 127

Šárka Hrdličková pracuje v advokátní kanceláři od roku 2018 a zajišťuje administrativní podporu insolvenčním správcům.

 
 
 
 

Ing. Simona Bašková, asistentka insolvenčních správců

E-mail: baskova@akkrm.cz
Tel: +420 736 672 772

Simona Bašková pracuje v advokátní kanceláři od roku 2021 a zajišťuje administrativní podporu insolvenčním správcům.